Abonnèr på nyheter
Kontakt oss
Påmelding
Bli medlem
Logg på

HVEM KONTAKTES TIL HVA.....

Skrevet av: Knut Eskeland / Harald Bauer/Chr. Hafsahl, publisert 18.05.2020

For å ha et felles medlemsarkiv, sikre god kommunikasjon samt unngå å fylle opp styrets private postkasser med saker som angår foreningen og foreningens medlemmer, er det blitt opprettet egne postkasser for formannen, havnesjefen og for resten av styret. Alle eposter som sendes til adressene nedenfor vil bli lagret på systemleverandørens server og være tilgjengelig for framtidige styrer som et elektronisk arkiv.

Postkassen formann@sandvigaa.baatforening.no  er tilegnet leder og beskyttet med eget passord. Formann kan også nås på tlf.: 90 939 989. Mailadressen benyttes f.eks. når medlemmer ønsker svar i forbindelse med økonomiske forhold så som kontingent, fakturaer, oppgjør i forbindelse med kjøp og salg av båtplasser, overordnete saker vedr. driften og det organisatoriske anliggende av havneanlegget, kontakt med kommune, naboer, andre eksterne samarbeidspartnere til fornenigen, innmelding og forslag av saker et medlem måtte ønske bli behandlet i styret, ris/ros/klager.

Postkassen havnesjef@sandvigaa.baatforening.no  er tilegnet havnesjefen og beskyttet med eget passord. Havnesjef kan også nås på tlf.: 41106196. Mailadressen benyttes når medlemmer ønsker å informere eller få avklart forhold relatert til drift av havneanlegg og båtplasser som f.eks. anvisning av opplagsplass ved opptak samt plassering for vinterlagring, tildeling av faste og midlertidige plasser (leieplasser), feil eller mangler på anlegg, brygger eller båtplasser som krever aksjon, spørsmål vedr. strømoppkobling eller strømavlesning, ventelister, ros/ros/klager, vakt og dugnader. Havnesjef deler også ut nøkkelkort til medlemmer.

Formann og havnesjef kan om nødvendig, og for saksbehandlingens del, velge å delegere oppgaver til andre styremedlemmer.

Postkassen styret@sandvigaa.baatforening.no  er tilegnet resten av styret og skal brukes i forbindelse med saker som ikke ligger direkte under lederens og havnesjefens ansvarsområder som nevnt overfor. Dette kan dreie seg om enkelte saker av foreningens daglige drift, ris/ros/klager, forslag til saker som ønskes bli behandlet i styret etc. Den i styret som har best kompetanse og erfaring om saksområdet vil da gi svar tilbake. Hele styret inkludert formann og havnesjef har tilgang til denne postkassen gjennom et felles passord. Merk at styret i fellesskap er tilstede for foreningens beste ihht Vedtekter og Havnereglement.

Ordningen krever at medlemmene ikke vilkårlig sender epost til en av adressene, men til den eller de dette angår. Skulle en epost likevel havne i feil postkasse, vil mottakeren videresende den til rette vedkommende ut fra de arbeidsområdene som er nevnt overfor.

 

Slippen

Slippen kan bestilles hos en av de slippansvarlige nedenfor. Alle ønsker og avtaler om dato og tid skal gjøres/bekreftes skriftlig, enten via e-post eller tekstmelding.

Kjell Inge Gramstad         E-post: kjgr@lyse.net                      Mobil: 465 43 833

Geir Helland                    E-post: geir.helland@lyse.net         Mobil: 920 69 738

OKDenne siden benytter cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler . Detaljer